1,9 miljarder till svenskt bioenergiprojekt

Andra omgången i NER300-utlysningen är klar. EU-kommissionen har fattat beslut om att ge E.ON 1,9 miljarder kronor i stöd till sitt projekt Bio2G. NER300 är en satsning där totalt 300 miljoner utsläppsrätter ska säljas för att finansiera ett antal olika energiprojekt runt om i EU.

– Det här är väldigt glädjande eftersom det visar på att Sverige är framstående inom förnybar energi och har många bra projekt, säger Alice Kempe på Energimyndigheten.

Målet med projektet Bio2G är att man ska bygga en anläggning för produktion av 1,5 TWh årligen av andra generationens biogas genom förgasning av restprodukter från skogs- och jordbruk. E:ON har nu två år på sig att besluta om de ska gå vidare eller inte med projektet.

– Detta underlättar självfallet den kortsiktiga lönsamheten i projektet, men de långsiktiga marknadsförutsättningarna för biodrivmedel och i synnerhet fordonsgas från förnybart behöver klargöras, säger Björn Möller på E.ON.

Stödet från NER300 betalas endast ut om projekten genomförs och lyckas. Eftersom det innebär enorma investeringar för företagen krävs nu en slutlig utvärdering av marknadsförutsättningarna. Därefter ger det stödtagande företaget besked om projektet blir av eller inte.

Ett av de tre projekten som valdes ut i den första utlysningen, Billerud Korsnäs, har nu valt att dra sig ur satsningen eftersom det inte fanns tillräckligt stabila marknadsförutsättningar.

– Totalt sett kan varje medlemsland få finansiering för maximalt tre projekt. I första utlysningen hade redan tre projekt valts ut, men eftersom Billerud Korsnäs har dragit sig ur så skapades en möjlighet för E.ON:s projekt Bio2G, säger Alice Kempe.

Energimyndigheten är utsedd av regeringen att vara svensk kontaktinstans för NER300. Myndighetens roll är att stötta sökande i ansökningsprocessen, verifiera projektens styrka och verifiera att ansökningarna möter ställda kriterier.

Projekten som fick stöd i första utlysningen var:

  • Pyrogrot - Billerud AB; Målet för projektet är att tillverka grön olja av skogsrester som grenar, toppar och stubbar. Projektet bygger på idén att i en fullskaleanläggning vid Skärblacka bruk framställa en ny typ av kommersiell energibärare. Slutprodukten är pyrolysolja.
  • GoBiGas 2 – den andra etappen i Göteborg Energis förgasningssatsning. Projektet ska bygga en anläggning för produktion av ca 100 MW biogas av naturgaskvalitet genom förgasning av restprodukter från skogen. Den första etappen som är under genomförande är ett demonstrationsprojekt delfinansierat av Energimyndigheten.
  • Vindpark Blaiken - Blaiken Vind AB; onshore-vindturbiner optimerade för kallt klimat (kompatibla med temperaturer under -30 C och för svåra isförhållanden), nominell kapacitet 25 MW. Den totala effekten på de 90 turbinerna blir 225 MW.
  • Kontakt:
  • Alice Kempe 016 – 544 20 92