42 miljoner kronor fördelas till årets solcellsstöd

Energimyndigheten har beslutat att fördela 42 miljoner kronor till det statliga stödet för installation av solceller under 2014.

Under perioden 2013 - 2016 har regeringen avsatt 210 miljoner kronor för stöd till solcellsinstallationer med syftet att bidra till omställningen av energisystemet och till näringslivsutveckling inom energiteknikområdet.

Söktrycket för att få bidrag till sin solcellinstallation har under flera år varit högt i samtliga Sveriges län. Årets fördelning baseras på sökta medel under 2013 i respektive län. Där ansökningstrycket är högt får man alltså mer medel att fördela. Hittills har 195,5 av de 210 miljoner kronorna fördelats mellan länen.

– Genom att fördela merparten av de medel som återstår av solcellsstödet, så hoppas vi korta köerna hos länsstyrelserna genom tidigare utbetalning, säger Andreas Gustafsson, handläggare på Energimyndigheten.

Fakta om stödet till solceller

Stödet riktas till alla typer av aktörer, både företag, offentliga organisationer och privatpersoner. Stöd kan ges till alla typer av nätanslutna solcellsystem. Stödnivån är från och med 1 februari 2013 maximalt 35 % av investeringskostnaden. Ansökan om stöd lämnas till länsstyrelserna.

Tabell över fördelning av medel per län

LÄN

Ram

Blekinge län

           960 236 kr

Dalarnas län

           532 173 kr

Gotlands län

        1 077 965 kr

Gävleborgs län

           279 346 kr

Hallands län

        3 316 469 kr

Jämtlands län

        1 091 888 kr

Jönköpings län

        2 255 384 kr

Kalmar län

           535 953 kr

Kronobergs län

           789 844 kr

Norrbottens län

           203 039 kr

Skåne län

        7 694 884 kr

Stockholms län

        3 124 840 kr

Södermanlands län

        2 397 061 kr

Uppsala län

        1 565 722 kr

Värmlands län

        1 886 985 kr

Västerbottens län

           120 674 kr

Västernorrlands län

           674 701 kr

Västmanlands län

        1 273 111 kr

Västra Götalands län

        5 529 138 kr

Örebro län

           667 869 kr

Östergötlands län

        6 022 718 kr

Totalsumma

    42 000 000 kr

Kontakt:

Andreas Gustafsson 016-544 23 28 Linus Palmblad 016-544 23 37