Brandsma i energidebatten

I dag lyfter Energimyndighetens generaldirektör Erik Brandsma fem viktiga energifrågor i en debattartikel i Dagens Industri. Detta för att bjuda in till diskussion och debatt över systemgränserna.