Byte till LED-belysning ger många vinster

Många kommuner står inför valet om de ska satsa på ny effektiv belysning eller inte. De höga investeringskostnaderna kan få många att tveka. Men Jönköping och Linköping visar att det lönar sig på flera sätt att tänka om, planera och tänka nytt när det gäller belysning.

– Det finns många vinster med att byta belysning. Kommunerna sparar pengar, minskar miljöbelastningen och får bättre belysning. Med den nya tekniken går det att göra helt andra lösningar som man inte kunde göra tidigare, säger Carin Råberger på Energimyndigheten.

I Västra brofästet i Jönköping är kompaktlysrör utbytta till LED-belysning. Energibesparingen beräknas bli cirka 70 procent tack vare färre armaturer och lägre effekt.

Jönköping bytte ut kvicksilverarmaturerna mot LED

Under tre år har Jönköpings kommun fasat ut nästan 9000 kvicksilverarmaturer som ersatts med LED-lampor på villagator, gång- och cykelvägar. LED-belysningen har också gjort det möjligt att prova annan teknik som närvarostyring i parker, vilket gör att ljuset förstärks vid mänsklig aktivitet.

En viktig erfarenhet som Maja Laveklint, belysningsplanerare på Jönköpings kommun lyfter fram är att provbelysning är ett måste för ett lyckat resultat. Det ska fungera även i verkligheten och inte bara på papper.

– Att prova LED-belysning i lite mindre skala mitt i stadskärnan kan ses som en språngbräda för oss att jobba vidare bredare ut i kommunen. Det kan också fungera som inspiration för andra kommuner att haka på, säger Maja.

Jönköping och Linköping är två kommuner som deltagit i Energimyndighetens program Uthållig kommun och som testat olika nytänkande belysningslösningar. I filmen nedan kan du se hur Linköping minskade drift- och energikostnaderna med 80 procent genom att byta ut till LED-belysning och exemplen från Jönköping.

 

Fakta om Uthållig kommun

Uthållig kommuns tredje och sista etapp pågår mellan 2011–2014. Det övergripande syftet med programmet är att myndighetens samarbete med deltagande kommuner ska ge tillgång till verktyg och erfarenheter som kan underlätta integrering av energi- och klimatfrågor i kommunens planeringsprocesser. Total har 77 kommuner deltagit i programmet sedan starten.