Effektiv styrning av solceller ökar energiproduktionen

Optistring Technologies AB har tagit fram en innovativ omriktare för solcellspaneler som har hög verkningsgrad, låg kostnad och kan integreras på panelen. Energimyndigheten stöder utvecklingen av tekniken med ett villkorslån på cirka 15 miljoner kronor.

Optistring har konstruerat en omriktare (växelriktare) för solcellsanläggningar, som löser många av de problem som kan uppstå med seriekopplade solcellspaneler. Utbyggnaden av solcellsanläggningar har förändrats de senaste åren genom ett skifte från stora parker till tak- eller fasadinstallationer, framförallt i Europa och USA.

Optistrings teknik kan integreras i panelen och ger en högre verkningsgrad än många konkurrenter. Varje solcellspanel kan styras och övervakas individuellt. Solcellspanelerna kan utnyttjas maximalt för varje given solinstrålning, även när de ligger i skugga, vilket gör att upp till 25 procent mer energi kan tas till vara. Omriktaren har också färre komponenter, vilket ger lägre vikt och lägre pris än många andra system, eftersom mer avancerad reglering görs i mjukvaran.

Bolaget ska använda Energimyndighetens lån till att förbereda mer storskalig produktion. Tekniken vänder sig till paneltillverkare med höga krav på kvalitet och tillförlitlighet. Priset för solcellspaneler har rasat i en snabb takt de senaste åren och branschen präglas av låga marginaler och lönsamhetsproblem.

- Sammantaget bedöms potentialen i Optistrings teknik som god, både vad gäller kostnader och funktionalitet. De kan även möta tillverkarnas önskan att kunna höja sina marginaler och därmed öka lönsamheten. Tekniken möter dessutom ökade krav på säkerhet, säger Joachim Jämttjärn, affärsutvecklare på Energimyndigheten.

Optistring Technologies AB bildades hösten 2011 av forskare och entreprenörer med gedigen erfarenhet av industriell elektronik, med fokus på kraftelektronik. En av grundarna slutför just nu sin forskning inom kraftelektronik vid KTH. Teamet består idag av ytterligare 8 anställda, två arbetande styrelsemedlemmar och två seniora rådgivare, alla med relevant bakgrund från elektronik- och solcellsindustrin.