Elmotortest visar vikten av beställarens helhetsbild

Energimyndighetens Testlab har genomfört det första svenska testet i sitt slag av elmotorer och frekvensomriktare. Testet visar på vikten av att välja rätt elmotorer för sin verksamhet och där blir beställarkompetensen viktig. Effektivare elmotorer i EU kan tillsammans spara 135 terawattimmar vilket motsvarar mer än hela Sveriges årliga elanvändning.

Testet visar på att det finns stora besparingspotentialer och att det är viktigt att utföra en noggrann analys ur ett systemperspektiv.

– Bland annat är det viktigt att se över vilken typ av arbetsförhållanden som elmotorn ska arbeta i. Den som beställer elmotorerna behöver också ha en helhetsbild över processen så att man köper in rätt lösning, säger Stefan Nording som är ansvarig för testet på Energimyndighetens Testlab.

I testet ingår både elmotorer och frekvensomriktare där frekvensomriktaren anpassar effekten efter behovet genom att styra varvtalet till elmotorn. Elmotorerna har valts ut efter verkningsgrad, från klass IE0, IE2, IE3 och IE4, där klass IE4 är mest energieffektiv. Två av elmotorerna är av nyare teknik, en så kallad synkron reluktansmotor och en så kallad permanent magnetmotor.

Läs mer om testet på elmotorsystem.

Ekodesignkrav för nya elmotorer från januari

Från 1 januari 2015 omfattas nya elmotorer i storlekarna 7,5 till 375 kilowatt av ekodesignkrav och måste klara kraven för effektivitetsklass IE3 eller vara IE2- motorer försedda med frekvensomriktare. Nya krav diskuteras för 2018 som innebär en utökning till både större och mindre elmotorer och även till enfas-motorer. Då kommer även frekvensomriktare att omfattas av kraven.

– Ekodesignkraven och motsvarande styrmedel i övriga världen har bidragit starkt till att skynda på utvecklingen av allt effektivare elmotorer. Internationella tävlingar som SEAD Motor Awards ger dessutom ytterligare incitament till fortsatt produktutveckling, säger Anders Hallberg på Energimyndigheten.

Läs mer om ekodesignkrav på elmotorer.

Läs mer om SEAD Motor Awards för elmotorer.

Fakta om elmotorer

  • Effektivare elmotorer i EU kan tillsammans spara mer än hela Sveriges elanvändning. År 2020 beräknas ekodesignkraven på elmotorer att spara 135 terawattimmar (TWh) el i EU per år.
  • Asynkronmotorer är den vanligaste typen av elmotor i industrin idag. Fördelen med denna typ av elmotor är att den är enkel att underhålla, men en nackdel är att den inte finns i de högre energiklasserna på marknaden idag.
  • Synkrona reluktansmotorer (SynRM) har en snarlik uppbyggnad som asynkronmotorer, men de har inga magneter. Dessa motorer är mer energieffektiva, samtidigt som de kräver mindre underhåll.
  • Permanenta magnetmotorer (PM) är en typ av elmotor som har fördelen att den är kompakt, energieffektiv och att man behöver inte magnetisera motorn. Nackdelen med den här typen av elmotor är att den innehåller sällsynta jordartsmetaller.

Läs mer om statistik över energianvändning i industrin.