En miljard i minskade energikostnader för hus

Kommunerna och landstingen har minskat energianvändningen i ägda bostäder och lokaler med fem procent sedan år 2009. Det motsvarar en miljard kronor i minskade energikostnader årligen.

Det framgår i rapporten "Öppna jämförelser – Energi och klimat 2014" från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Energimyndigheten.

– Det är positivt att kommunerna och landstingen har minskat energianvändningen i allmännyttan och i ägda lokaler så mycket de senaste åren. Energieffektivisering är en av de viktigaste delarna i det lokala och regionala miljöarbetet, säger SKL:s VD Håkan Sörman.

– Det statliga energieffektiviseringsstödet har varit ett viktigt bidrag i kommunernas och landstingens arbete. Samtidigt ser vi att framstegen är olika stora. Den totala förbättringen kan bli ännu större, säger Erik Brandsma, Energimyndighetens generaldirektör.

Jämförelserna i rapporten har som syfte att stimulera kommunerna och landstingen att lära av varandra för att nå denna förbättring. Omkring år 2020 borde det vara möjligt att nå en årlig besparing i energikostnader på fem miljarder kronor jämfört med år 2009.

För att främja ytterligare energismart renovering i bostäder och lokaler, behöver regering och riksdag vidta flera åtgärder, anser SKL.

– En möjlig åtgärd är att låta bostadsbolagen avsätta pengar till framtida energieffektiviserande renoveringar utan att pengarna beskattas. En annan är att lånen till energismart renovering görs säkrare och mer förmånliga, säger Håkan Sörman.

Fakta

Kommunernas och landstingens energikostnader för bostäder och lokaler var i fjol 20 miljarder kronor. De kommunala bostäderna använde i genomsnitt 151 kilowattimmar per kvadratmeter (kWh/m2) exklusive hushållsel. För de kommunala lokalerna var siffran 187 kWh/m2, och för landstingens lokaler 219 kWh/m2, inklusive verksamhetsel.

Mellan åren 2010 och 2014 har drygt 270 kommuner och 20 landsting och regioner fått ett energieffektiviseringsstöd från Energimyndigheten. Det är ett ekonomiskt stöd till strategiskt arbete med energieffektivisering.