Energihistoria skrivs när Gobigas invigs i Göteborg

I dag invigs Göteborg Energis demonstrationsanläggning Gobigas som i framtiden ska producera biogas från skogsrester. 2010 fick projektet 222 miljoner kronor i demonstrationsstöd av Energimyndigheten – det största enskilda stöd någonsin sedan Sverige gick med i EU.

Det har gått nio år sedan Göteborg Energi fick idén om en förgasningsanläggning för skogsrester. I dag invigs resultatet, Gobigas. Energimyndigheten och energiminister Anna-Karin Hatt finns på plats i Eriksbergshallen i Göteborg.Gobigas-anläggningen blir den första i sitt slag att producera biogas med hjälp av restprodukter från skogsbruket. Genom att förgasa flis, grenar och toppar från skogen omvandlas biobränslet till syntesgas som sedan förädlas till biogas som kan distribueras ut på det befintliga gasnätet. I etapp 1 planerar man en produktion på 160 GWh.

Gobigas var ett av de projekt som under 2008 fick en del av de 875 miljoner kronor som regeringen avsatte för så kallade stora anläggningar inom området demonstration av andra generationens biodrivmedel och demonstration och kommersialisering av annan energiteknik av stor nationell betydelse och omfattande exportpotential.

I en andra etapp, som 2012 fick beviljat stöd från NER 300, planerar man för full kommersiell gasproduktion på 640 – 800 GWh, vilket motsvarar drivmedel till mellan 80 000 - 100 000 bilar. Här ska också överskottet av värme återvinnas i form av fjärrvärme eller elenergi. Även askan som uppkommer i processen ska om möjligt återföras till skogen som gödning och kompensation för det skogsbränsle man tagit ut.

Kontakt:

Alice Kempe, Energimyndigheten 016-544 20 92 Cecilia Erdalen, Pressansvarig Göteborg Energi 031-62 64 64