Energiministern möter miljöteknikföretag i Eskilstuna

It- och energiminister Anna-Karin Hatt besöker imorgon, den 25 april, Energimyndigheten i Eskilstuna för att medverka i ett rundabordssamtal med svenska miljöteknikföretag. Samtalet handlar om förutsättningarna för kapitalförsörjning

Miljötekniksektorn är viktig för både tillväxt och sysselsättning i Sverige, men företagen har ofta lång väg till kommersialisering. Det kan därför vara svårt för företagen att hitta finansiering.

It- och energiminister Anna-Karin Hatt har bjudit in ett tiotal svenska miljöteknikföretag för att diskutera de utmaningar miljöteknikföretagen upplever när det gäller kapitalförsörjning under olika faser i företagets utveckling.

Mötet äger rum på Energimyndigheten, Kungsgatan 43 i Eskilstuna.

Media är välkomna att intervjua minister Anna-Karin Hatt och övriga deltagare i mötet i anslutning till mötet. Kontakta pressekreterare Ola Westberg på tel 016-544 2036.

Läs pressmeddelandet på Näringsdepartementets webbsida.

Kontakt:

Boris Gyllhamn, affärsutvecklare, tel 016-544 2157 Mikael Fjällström, enhetschef för affärsutveckling och kommersialisering, tel 016-544 2064