Energimyndigheten bjuder in till seminarier om internationell industriforskning

Seminarierna, som genomförs i tre delar, syftar till att sprida kunskap om utvecklingen internationellt och i Sverige inom olika industrirelaterade energiområden. Seminarierna vänder sig till dig som arbetar med industrirelaterade energifrågor inom näringslivet, universitet och institut.

Seminarierna som genomförs tillsammans med Chalmers industriteknik ska förbättra det svenska nätverket med kunskapsspridning. Tanken är att skapa ett diskussionsforum för behovet av fortsatta forskningsaktiviteter inom industrirelaterade energiområden.

Följanden tre seminarier kommer att hållas:

Energieffektivisering i små och medelstora företag – Forskningsläget internationellt och i Sverige

Datum: 10 december

Tid: 10:00-16:30

Plats: Energimyndigheten, Rosenlundsgatan 9, Stockholm

Anmälan är öppen, klicka här för att anmäla dig här!

Processintegration i Industrin – ny metodutveckling och tillämpningar inom processindustrin och bioraffinaderier

Datum: 15 januari 2015

Tid: 10:00-16:30

Plats: Energimyndigheten, Rosenlundsgatan 9, Stockholm

Anmälan och mer information kommer i december.

Det första seminariet - Ny utveckling inom industriella energitekniker – membranseparation och industriella värmepumpar, hölls 13 november. Samtliga presentationer från första seminariet återfinns här.

Kontakt:

Jennica Broman 016-544 21 75