Energimyndighetens årsredovisning 2013 är klar

Nytt grafiskt grepp och en inledning där vi tydligt lyfter några av Energimyndighetens leveranser. Det är nyheterna i den årsredovisning vi har lämnat till Näringsdepartementet.