Energiutblick 2014: Främja föregångarna så följer fler med in i framtiden

På Energimyndighetens konferens Energiutblick på tisdagen handlade det om omställningen till framtidens energisystem. De stora perspektiven blandades med konkreta exempel på vad som behövs för att göra övergången till framtiden så smidig som möjligt.

En av huvudtalarna var Jan Rotmans, professor i "energy transition management" vid Rotterdam School of Management, Erasmus University i Nederländerna. Han menar att världen just nu står inför en rejäl förändringsperiod. Världen är på väg in i en stor systemkris som i princip berör allt vi gör.

- Stora förändringsfaser som denna karaktäriseras av kaos och konflikter, säger Jan Rotmans. Det är svårt att urskilja en tydlig riktning, men det går att se konflikter mellan rådande sätt att göra saker på och ett nytänkande.

Från det gamla till det nya

Världen har påbörjat en förändring från fossilbaserad och centraliserad energiproduktion till en decentraliserad produktion baserad på förnybar energi.

USA satsar nu på skiffergas och nya sätt att utvinna olja, vilket ger ett överskott på billig kol i Europa, och därmed höga koldioxidutsläpp. Det är ett exempel på det gamla sättet att lösa energifrågan.

Kina försöker nå något nytt, och är en stor motor bakom ny miljöteknik, som de satsar stora belopp på. Samtidigt har de en dubbel roll just nu, för de satsar också mycket på fossila bränslen.

Europa tvingas nu av vad som händer i Ryssland och Kina att ändra sin energistrategi. Exempelvis är vi beroende av sjutton sällsynta jordartsmetaller för att producera vindkraftverk, elbilar, solpaneler och smarta mobiler. Kina äger i dag 97 procent av tillgången till dessa jordartsmetaller.

- Europa befinner sig i en svår situation, där visioner och strategier saknas. I dag har Europas länder var och en sin egen energistrategi – det kommer inte att fungera! säger Jan Rotmans.

Sverige har en bra startpunkt – men behöver göra mycket mer

Beskrivningen av Sverige ur Rotmans synvinkel är ganska positiv. Han pekar på att vi har 48 procent förnybar energiproduktion redan i dag, och att vi har en del sol- och vindkraft. Men vi står inför några mycket kraftiga utmaningar de närmaste fem åren, där vi blir tvungna att hitta möjligheter att ersätta kärnkraften och fortsätta övergången från olja och kol till förnybara energikällor.

Enligt Jan Rotmans behöver Sverige en långsiktig vision för en biobränslebaserad ekonomi som skulle passa väl med tanke på våra förutsättningar, och vi behöver stimulera sol och vind mycket mer än i dag.

Både föregångare och följare behövs

Jan Rotmans använde en film med pingviner för att belysa hur en omställning av samhället kan gå till. Först går alla pingvinerna i samlad tropp, rakt mot någon fara. Någon enstaka försöker byta riktning, men blir ignorerad. När fler inser faran och börjar gå åt ett nytt håll leder det till sist till att hela flocken byter riktning.

- Föregångare behövs i dag, men de som kommer som två och trea är lika viktiga, säger Rotmans. Till sist är det så många som går åt samma håll att utvecklingen slår över till det nya.

Den nödvändiga omställningen av energisystemet kräver enligt Rotmans att marknaderna utmanas och samhället mobiliseras. Det gäller att tänka långsiktigt samtidigt som man agerar i det kortsiktiga perspektivet.

Jan Rotmans avslutade med att rekommendera att samhället skapar utvidgade möjligheter för innovatörer att mötas, och att underlätta för föregångare att hitta lösningar.

- Energifrågan är för viktig för att lämna över enbart till den fria marknaden, säger Jan Rotmans. För att nå framgång behöver politiker, samhällets institutioner och marknadens aktörer samarbeta!

Bortom 2020

Bortom 2020 – ett hållbart energisystem, är temat för Energimyndighetens konferens Energiutblick 2014 som hålls i Stockholm 13-14 maj. Där lyfter Energimyndigheten frågor kring:

  • samhällsutveckling - hållbara och smarta städer
  • producerande konsumenter
  • hållbart ledarskap

På Stockholm Waterfront Conference Centre kommer vi också erbjuda tydliga, roliga och effektiva mötesplatser kring aktuella frågor.