Energiutblick 2014: Framtidens konsumenter som producenter

Fler konsumenter går ihop och söker solcellsstöd och blir egna producenter. Det är en effekt av en mer tillgänglig teknik och en större medvetenhet av en hållbar livsstil. Hur skulle det bli om fler väljer att producera sin egen el och hur påverkas energisystemet om fler väljer att bli producerande konsumenter? Det är några av frågorna som diskuteras i det fjärde poddavsnittet inför Energiutblick om producerande konsumenter.

Anita Aspegren, avdelningschef på Energimyndigheten samtalar med Jonas Persson, marknadschef på Mälarenergi Elnät och Jenny Palm, professor i teknik och social förändring på Linköpings universitet om hur möjligheterna ser ut för den som vill producera sin egen el, idag och i framtiden.

- Med dagens elnät och befintlig elproduktion i Sverige så kan vi lätt uppnå 20-20-20 målen för omställning från fossilt till elanvändning, menar Jonas Persson, marknadschef på Mälarenergi Elnät. Som läget är idag klarar nätet av fler producerande konsumenter. Men ser man till utvecklingen med fler producerande konsumenter och andra inslag som till exempel elfordon måste vi förstå hur näten påverkas och vara förberedda. Därför är det jätteviktigt för oss att tidigt få vara med i forskning och utveckling och i pilotprojekt och engagera sig tillsammans med kunderna.

För att ställa om till ett hållbart samhälle behövs det ske små och stora förändringar inom många områden som till exempel våra värderingar, ekonomi och teknik.

- Vi är mer medvetna och pålästa idag och det finns många som vill ha en hållbar livsstil, säger Jenny Palm. Det som är intressant är att man tydligt vill visa upp sin gröna livsstil och positionera sig själv och hoppas kunna påverka andra. Dagens teknik är mycket mer tillgänglig än för tio år sedan. Nu finns många nya roliga koncept som attraherar många.

Det här är det fjärde avsnittet i serien inför Energiutblick. I det första ger generaldirektör Erik Brandsma sin syn på energifrågan i Sverige och världen. De andra avsnitten tar upp de teman som kommer att diskuteras under sessionerna. Lyssna gärna på dem och välkommen att delta på Energiutblick där diskussionerna fortsätter.

Bortom 2020 – ett hållbart energisystem, är temat för Energimyndighetens konferens Energiutblick 2014 som hålls i Stockholm 13-14 maj. Där kommer Energimyndigheten att lyfta frågor kring:

  • samhällsutveckling - hållbara och smarta städer
  • producerande konsumenter
  • hållbart ledarskap

På Stockholm Waterfront Conference Centre kommer vi också erbjuda tydliga, roliga och effektiva mötesplatser kring aktuella frågor.