Energiutblick 2014: Högnivåsamtal för att få fart på svenska investeringar i miljöteknik

Hur ökar vi intresset från svenska bolag att investera i miljöteknik i Sverige? Det är en fråga som diskuteras under ett högnivåsamtal på Energimyndighetens konferens Energiutblick idag. Ett antal industriledare från svenska storföretag medverkar i samtalet tillsammans med olika riskkapitalaktörer.

It- och energiminister Anna-Karin Hatt är värd för samtalet, som modereras av Energimyndighetens generaldirektör Erik Brandsma.

Den senaste 5-årsperioden har det blivit betydligt svårare att hitta svenska aktörer som vill investera i tidiga miljöteknikföretag. Samtidigt ses Sverige som ett grönt företagsland runt om i världen. Utländskt kapital visar intresse för svensk miljöteknik, vilket verifierar att det finns en stor efterfrågan på svensk teknik. Nästa vecka kommer flera hundra globala investerare samlas i Stockholm på Cleantech Forum Europe för att diskutera framtida miljöteknikinnovationer.

Syftet med dagens samtal är att diskutera hur offentligt-privat samarbete kan stärka den svenska miljötekniksektorns framtid, i en allt tuffare internationell konkurrens.

Dagens möte har föregåtts av ett rundabordssamtal då Anna-Karin Hatt träffade svenska miljöteknikföretag för att samtala om vilka hinder miljöteknikföretagen upplever på sin väg till marknaden.

Bortom 2020

Energimyndighetens energikonferens Energiutblick hålls i Stockholm den 13-14 maj. Temat för årets konferens är Bortom 2020 – ett hållbart energisystem. Syftet med konferensen är att ge beslutsfattare i energisverige möjlighet till dialog om hur man ska kunna nå ett hållbart energisystem.

European Cleantech Forum

Den 19-21 maj väntas flera hundra internationella investerare till European Cleantech Forum i Stockholm för att diskutera framtidens miljöinnovationer. Energimyndigheten är värd för forumet tillsammans med andra myndigheter. Läs mer om European Cleantech Forum.

Kontakt:

Boris Gyllhamn 016-544 21 57