Energiutblick 2014: Ledarskap för hållbarhet – mod, muskler och föregångare i nytt poddavsnitt

Vilket mod behövs för att bryta vår fossila inlåsning? Vem tar initiativ till en mer hållbar livsstil? I Energimyndighetens tredje poddavsnitt inför Energiutblick 2014 lyfter vi temat Ledarskap för hållbarhet.

I avsnittet kring ledarskap för hållbarhet samtalar Cecilia Bertilsson från Energimyndigheten med professor Staffan Laestadius, Kungliga Tekniska högskolan, Maria Adenfelt, Entreprenörskapsforum och Åke Axenbom, Energimyndigheten.

– Ledarskap för hållbarhet handlar om att företagsledare och politiker verkligen ser sin roll i den omställning vi nu går in i. I programmet framgår tydligt vad gästerna tycker behöver göras och vilket mod klimatet kräver, säger Cecilia Bertilsson.

Åke Axenbom menar att många kommuner har särskilt modiga ledare som också har stor möjlighet att vara handlingskraftiga. Staffan Laestadius, aktuell med boken "Klimatet och välfärden – mot en ny svensk modell" lyfter att vi redan idag kan minska vår fossila inlåsning genom modiga beslut. Det finns inga egentliga hinder och vi behöver inte sitta och vänta på framtidens tekniska lösningar. Maria Adenfelt pekar på samarbete som ett sätt att göra miljöteknik till Sveriges nästa stora exportvara.

Det här är alltså det tredje avsnittet i serien inför Energiutblick. I det första ger generaldirektör Erik Brandsma sin syn på energifrågan i Sverige och världen. Det andra avsnittet tar upp hållbara städer och det sista och kommande avsnittet tar upp ämnet producerande konsumenter. Lyssna gärna på dem. Och välkommen att delta på Energiutblick.

Bortom 2020 – ett hållbart energisystem, är temat för Energimyndighetens konferens Energiutblick 2014 som hålls i Stockholm 13-14 maj. Där kommer Energimyndigheten att lyfta frågor kring:

  • samhällsutveckling - hållbara och smarta städer
  • producerande konsumenter
  • hållbart ledarskap

På Stockholm Waterfront Conference Centre kommer vi också erbjuda tydliga, roliga och effektiva mötesplatser kring aktuella frågor.

Kontakt:

Katarina Bruno 016-544 20 16