Energiutblick 2014: Samtal om hållbara och smarta städer i ny pod

Behöver Sverige bli bättre på att exportera sitt kunnande inom hållbar stadsutveckling? Vilken roll har Energimyndigheten i arbetet med att driva utvecklingen framåt mot mer hållbara och smarta städer? Mattias Höjer, professor på KTH och Bengt Wånggren, VD på Sweden Green Building Council ger sin syn på hållbara och smarta städer och pekar ut några av de viktigaste trenderna inom området.

Det andra programmet i Energimyndighetens podradio inför Energiutblick 2014 är ett samtal om samhällsutveckling och hållbara och smarta städer med Mattias Höjer, professor i miljöinriktade framtidsstudier på KTH, Bengt Wånggren VD för Sweden Green Building Council och Anette Persson samordnare för Hållbar stadsutveckling på Energimyndigheten. I programmet ställs frågorna om vilka som är de största utmaningarna för att nå energieffektiva framtida städer, vilken roll teknikutvecklingen egentligen har, på vilket sätt innovationsagendan Smart and sustainable cities kan bidra och hur samspelet mellan teknik och användare kan se ut.

- Samtalet handlar också om framtidsbilder för hållbara städer och vad som krävs för att vi ska nå dit, säger Anette Persson på Energimyndigheten.

I tidigare program har Energimyndighetens generaldirektör Erik Brandsma gett sin syn på energifrågan i Sverige och i världen och i kommande program tas ämnen som Ledarskap för hållbarhet och producerande konsumenter upp, i samtal med kända företrädare för både forskningsvärlden och näringslivet.

Bortom 2020 – ett hållbart energisystem, är temat för Energimyndighetens konferens Energiutblick 2014 som hålls i Stockholm 13-14 maj. Där kommer Energimyndigheten att lyfta frågor kring:

  • samhällsutveckling - hållbara och smarta städer
  • producerande konsumenter
  • hållbart ledarskap

På Stockholm Waterfront Conference Centre kommer vi också erbjuda tydliga, roliga och effektiva mötesplatser kring aktuella frågor.

Kontakt:

Katarina Bruno 016-544 20 16 Energiutblick