Entreprenörer och privatinvesterare möts under Connect Green Week

Connect Green Week 2014 invigs idag. Under veckan möter nya miljöteknikbolag potentiella investerare på fyra orter runt om Sverige.

Projektet Connect Green är ett gemensamt initiativ från Connect Sverige och Energimyndigheten, som skapar fler investeringsbara bolag, säkrare investerare och möjliggör effektiva mötesplatser för investeringar.

- Affärsänglar spelar en mycket viktig roll för kommersialisering av tidiga innovationer. Vi är intresserade av att det sker fler saminvesteringar med oss, för det ökar möjligheten för miljöteknikbolag att lyckas, säger Andreas Stubelius, affärsutvecklare på Energimyndigheten.

Connect Green lanserades 2013 och visar efter endast ett år tydliga resultat: nära 100 miljöteknikbolag har blivit mer investeringsbara, varav hälften har fått möjligheten att presentera för privata investerare. Under året deltog nära 200 privatinvesterare i en unik undersökning där de gav sin syn på investeringsfokus, incitament och kompetensbehov. Resultatet av undersökningen redovisades i rapporten "Affärsängelnätverk och Investeringar". För att möta investerarnas kunskapsbehov har Connect skräddarsytt en utbildning.

- För att uppnå verkliga och varaktiga resultat måste bolag och investerare att prata samma språk. Bolagen måste förstå vad som är viktigt och intressant för en investerare och investerare behöver fylla på sina kunskaper kring branschspecifika frågor, menar Lillemor Svensson, initiativtagare till Connect Green.

Den nationella mötesplatsen Connect Green Week 2014 beräknas locka 400 deltagare, däribland entreprenörer, investerare och affärsänglar. Veckan inleds i Stockholm den 15 september under temat Sol. Dagen efter tar Sundsvall över stafettpinnen med temat Skog, Göteborg tematiserar Vatten och Connect Green Week avslutas i Malmö den 18 september med temat Hållbart Byggande.

Om Connect Green

CONNECT Green är en långsiktig nationell satsning för att skapa bättre förutsättningar för svenska miljöteknikföretag att lyckas med sin kommersialisering. Bakom projektet står Connect Sverige och Energimyndigheten.

CONNECT Sverige är en regional, nationell och internationell aktör som sammanför entreprenörer och tillväxtföretag med kompetens och kapital.

Energimyndigheten verkar inom olika samhällssektorer för att skapa villkoren för en effektiv och hållbar energianvändning och en kostnadseffektiv svensk energiförsörjning.

Kontakt:

Lillemor Svensson, projektledare, CONNECT Sverige 0736-200 648 Andreas Stubelius, affärsutvecklare, Energimyndigheten 016-544 2199