EU-krav för kaminer och pannor ska förbättra luftkvaliteten

EU:s medlemsstater röstade nyligen fram ekodesignkrav för att minska luftutsläpp och öka pannors och kaminers effektivitet. Beslutet gäller produkter som används för att elda fasta bränslen för uppvärmning främst i hushållssektorn. De kommande kraven kommer bidra till minskande utsläpp och till att Sveriges biobränsleanvändning effektiviseras.

Tidigare har EU beslutat om ekodesignkrav på elpannor, värmepumpar och varmvattenberedare och nu var det dags för kaminer, ved- och pelletspannor. Kraven innebär att de pannor och kaminer som tillverkas och säljs efter 1 januari 2022 respektive 2020 måste uppfylla de nyligen beslutade EU-kraven gällande hög effektivitet och låga utsläpp av hälsoskadliga ämnen. Datumet för när kraven träder i kraft ska ge tid för tillverkare att anpassa produkterna till kraven eftersom det är stora skillnader mellan de pannor och kaminer som säljs inom EU.

Energimyndighetens provning av ved- och pelletspannor visar att åtta av nio pelletspannor i testet redan klarade de kommande EU-kraven medan endast fyra av nio vedpannor klarade kraven idag. Kaminer och pannor har en lång livslängd, ibland ända upp till 50 år. Det gör att utsläppen riskerar att fortsätta att vara höga trots att det finns bra produkter på marknaden med låga utsläpp.

– Vår provning visar att svenska tillverkare ligger i framkant inom EU. Tekniken har utvecklats och att det kan vara värt att byta sin gamla panna eller kamin, för miljön och hälsan, säger Anna Carlén, handläggare på Energimyndigheten.

Detta är första gången ekodesignkrav används för att uppnåmål inom både luftkvalitetsområdet och klimatområdet där energieffektivisering är en viktig del av åtgärderna. Ekodesignkraven på kaminer och pannor förväntas bidra till minskade utsläpp med upp till 40 kiloton partiklar, 45 kiloton organiska gasformiga ämnen och 320 kiloton kolmonoxid per år till år 2030. Den Europeiska Kommissionen beräknar att kaminer och pannor inom EU står för 40 procent av de primära utsläppen av skadliga partiklar och de nya ekodesignkraven är ett steg för att uppnå mål inom luftkvalitetsområdet.

Kontakt:

Anna Carlén, Ekodesign 016-544 21 61 Martijn Jansen, provreslutat 016-544 24 39