Fatta ett hållbart beslut – anmäl dig till Energiutblick

Europeiska energimarknader i förändring. Den allt snabbare solenergiutvecklingen. Utbyggnaden av förnybar elproduktion. Transportsektorns utmaningar. Energi-Sverige står inför stora utmaningar och på Energiutblick 2014 tar vi oss an de stora frågorna.

Idag öppnar anmälan till konferensen den 13-14 maj på Stockholm Waterfront Conference Centre. Temat: Bortom 2020 – ett hållbart energisystem innefattar sessioner rörande hållbart ledarskap, producerande konsument och samhällsbyggnad – hållbara och smarta städer. Vi kommer också att hålla workshoppar om utredningen Energisystemet – efter 2020.

För att hantera de viktiga frågorna vi står inför måste vi sätta energifrågan i ett globalt perspektiv. Därför bjuder vi in särskilt utvalda beslutsfattare inom näringsliv och offentlig sektor till Swedish Energy Outlook med internationella talare under temat: The Transistion – an international outlook.

Kontakt:

Katarina Bruno 016-544 20 16 Nicole Dreher 016-544 20 08 Eva Lindhé 016-542 06 22