Flest lägenheter värms av fjärrvärme

De flesta lägenheterna, både hyresrätter och bostadsrätter, värms av fjärrvärme vilket är det klart dominerande uppvärmningssättet för flerbostadshus. Det visar statistik från Energimyndigheten.

Om du bor i lägenhet så är det stor chans att ditt hem värms av fjärrvärme, det är nämligen det vanligaste uppvärmningssättet i flerbostadshus. År 2013 värmdes 83 procent av den uppvärmda arean i flerbostadshus av enbart fjärrvärme.

Även när det gäller lokaler som exempelvis sjukhus, skolor och hotell så är fjärrvärme det absolut vanligaste uppvärmningssättet. Både år 2013 och 2012 värmdes 72 procent av Sveriges lokaler av enbart fjärrvärme. Precis som i småhus används värmepumpar för uppvärmning och varmvatten i flerbostadshus och lokaler.

– Till skillnad från småhus så ökar inte användningen av värmepumpar i flerbostadshus. Där har antalet värmepumpar legat på cirka 27 000 de senaste sju åren. I lokaler har däremot antalet värmepumpar ökat från cirka 11 000 år 2008 till 17 000 år 2013, säger Lars Nilsson vid Energimyndigheten.

Små förändringar i den totala energianvändningen

Energianvändningen för uppvärmning och varmvatten i flerbostadshus uppgick till 26 TWh år 2013. Detta kan jämföras med 27 TWh år 2012. Motsvarande siffror för lokaler var 20 TWh 2013 och 19 TWh 2012. Det är med andra ord ingen större skillnad i energianvändning mellan åren 2013 och 2012. Flerbostadshus och lokaler använde tillsammans 46 TWh för uppvärmning och varmvatten. Det motsvarar den totala elanvändningen i Stockholm, Västra Götaland och Östergötland år 2012.

Olja står för en liten andel

Under 2013 stod olja för 2 procent av energin för uppvärmning och vatten i lokaler och 1 procent i flerbostadshus. 2012 låg siffrorna på 3 procent för lokaler och 1 procent i flerbostadshus.

Om statistiken

Syftet med statistiken är att ge information om uppvärmningssätt, energianvändning och uppvärmd area i det befintliga beståndet av flerbostadshus och lokaler. Statistiken utgör underlag för bland annat energibalanserna, nationalräkenskaperna och rapportering till Eurostat. Båda undersökningarna har genomförts sedan 1977. Statistiken för detta år är framtagen av Statisticon på uppdrag av Energimyndigheten. Mer om statistiken finns att läsa i publikationerna Energistatistik för flerbostadshus och Energistatistik för lokaler.

Flerbostadshus

Urvalet i undersökningen för flerbostadshus är cirka 7 000 objekt. Svarsfrekvensen var 69 procent. Populationen avgränsas till hyreshusenheter, bostäder och lokaler. Byggnaden ska ha färdigställts senast år 2013 och ska innehålla minst 3 bostadslägenheter. Lokalfastigheter och jordbruksfastigheter ingår inte populationen.

Lokaler

Urvalet i undersökningen för lokaler är cirka 10 000 objekt. Svarsfrekvensen var 65 procent. Populationen innefattar bland annat hotell och restauranger, hyreshus med huvudsakligen lokaler, vårdbyggnader, bad-, sport- och idrottsanläggningar samt skolor. Dessutom ska byggnaden ha färdigställts senast år 2013. Industri- och jordbruksfastigheter ingår inte i populationen.

Kontakt:

Lars Nilsson 016 544 22 76