Fortsatt satsning på forskning om biogaslösningar

Energimyndigheten har beviljat 27,6 miljoner kronor till Biogas Research Center med säte vid Linköpings universitet. Syftet med kompetenscentrumet är att stödja forskning och utveckling som krävs för att bidra till implementering av resurseffektiva biogaslösningar.

– Linköpings universitet har lyckats etablera en väl fungerande verksamhet med en tvärvetenskaplig inriktning och många engagerade aktörer. Kompetenscentrumet för biogasforskning är därför en bra bas för den fortsatta utvecklingen av innovativa och resurseffektiva biogaslösningar. Särskilt glädjande är att nya industrisektorer kommer att involveras i centrumet såsom exempelvis skogsindustrin, säger Kalle Svensson på Energimyndigheten.

Åtta forskningsprojekt har redan startats. I de kommande projekten kommer forskare, företag och kommuner att mötas för att analysera drivkrafter och hinder för olika biogaslösningar.

– Hälften av dem kommer att handla om biogasprocesserna, hur vi ska få ut mer biogas i de befintliga systemen, och de övriga handlar om system- och samhällsstudier. Vi breddar även verksamheten till att inte bara studera biogasen som fordonsbränsle. En annan viktig applikation finns exempelvis för vattenrening inom pappers- och massaindustrin, säger Mats Eklund.

Biogas Research Center, BRC, startades under 2012, då med en total budget på cirka 21 miljoner kronor under två år och utvärderades efter halva tiden på uppdrag av Energimyndigheten. Tillsammans med insatser från Linköpings universitet, företag och kommuner ger det en total budget på runt 80 miljoner kronor fördelat på fyra år.