Fortsatt satsning på innovativ kraftforskning

Energimyndigheten har beviljat forskningscentrumet SweGRIDS vid KTH och Uppsala Universitet 82,8 miljoner kronor för forskning inom smarta elnät och lagring.

Energimyndigheten fortsätter att satsa på forskningscentrumet SweGRIDS som bedriver forskning inom elkraftsområden där det behövs en stark nyutveckling för att skapa ett smartare elsystem.

Forskningscentrumet SweGRIDS startades 2011, och har sedan dess startat 40 projekt. Resultaten inom projekten har redan nått framgångar och mottagit priser vid internationella konferenser till exempel inom områdena styrbara och intelligenta kraftkomponenter, samt materialteknik för smarta elnät.

- Kompetensförsörjning inom elkraftsområdet är en stor och mycket viktig del i hur våra framtida elnät kommer att formas. Här har SweGRIDS en viktig roll med sin forskning, som både har högt innovationsinnehåll och stark industrirelevans, säger Mimmi Magnusson, handläggare på Energimyndigheten.

SweGRIDS bedrivs inom fem strategiska områden: smarta elnät från producent till konsument, informations- och kommunikationsteknologiska verktyg för smarta elnät, styrbara och intelligenta kraftkomponenter, lagring av elektrisk energi samt materialteknik för smarta elnät.

Exempel på forskning inom området lagring av energi är utveckling av litiumjonbatterier baserade på polymer/cellulosamaterial. Målet är ett billigt, säkert och miljövänligt batteri med tillräcklig prestanda. Som exempel på projekt inom området smarta elnät från producent till konsument finns forskning kring metoder för planering av kraftsystemet så att det ska kunna drivas tillförlitligt även med en mycket stor andel sol- och vindkraft i systemet.

Energimyndighetens övriga satsningar inom det elkrafttekniska området

Forskningscentrumet SweGRIDS har ett tydligt internationellt perspektiv och har koppling till European Institute of Innovation Technology KIC InnoEnergys svenska nod. SweGRIDS kompletterar Energimyndighetens övriga satsningar inom det elkrafttekniska området.

Som exempel finns samverkansprogrammet Elektra som finansierar industrirelevanta forskningsprojekt för att vidmakthålla och vidareutveckla goda elkrafttekniska forskningsmiljöer på universitet och högskolor. Det finns också nära kopplingar till de forsknings- och utvecklingsprojekt som Energimyndigheten stöder inom smarta elnät: Smarta nät för ett hållbart energisystem i Hyllie, Smart elnät i stadsmiljö i Norra Djurgårdsstaden och Smart Grid Gotland.

Kontakt:

Mimmi Magnusson, Energimyndigheten 016 - 542 06 27 Rajeev Thottappillil, Föreståndare SweGRIDS 08 - 790 8057