Framtidens elektrifierade kollektivtrafik testas i Göteborg

Energimyndigheten har beslutat om stöd på 48 miljoner kronor till Volvokoncernen för projektet ElectriCity.

Projektet ska visa framtida hållbara kollektivtrafiklösningar under verkliga trafikförhållanden i Göteborg. Helt elektriska bussar och plug-in-hybrider som använder cirka 60-80 procent mindre energi än en dieselbuss, kommer att trafikera en ny busslinje genom centrala Göteborg.

ElectriCity ska också utveckla nya elbussar och utrustning för att ladda dessa vid ändhållplatserna. Bussarna kommer att ha lägre energianvändning, bidra till minskad bullernivå samt minskade utsläpp av skadliga ämnen. De kommer att bidra till minskad användning av fossila bränslen och en hållbar stadsmiljö.

– Det här ger en värdefull möjlighet att testa och demonstrera teknik som utvecklats inom tidigare projekt i verklig miljö. Även andra pågående och kommande projekt kommer utvärderas inom den öppna test- och demonstrationsarenan som projektet utgör, säger Erik Brandsma, generaldirektör på Energimyndigheten.

ElectriCity, som invigs 2015, är även en testarena för ny teknik och nya tjänster som kan förändra kollektivtrafiken samt bidra till framtidens stadsplanering.

– Volvokoncernens tysta och utsläppsfria bussar bidrar till ett helt nytt sätt att resa. Men för att verkligen kunna erbjuda Göteborg framtidens hållbara kollektivtrafik krävs samarbete mellan myndigheter, akademi och näringsliv, och Energimyndighetens stöd är ett mycket bra exempel på ett sådant samarbete", säger Olof Persson, VD Volvokoncernen.

Den föreslagna elbusslinjen kommer att gå genom buller- och luftmiljökänsliga centrala delar av Göteborg samt innehålla en längre körsträcka utanför centrum. Linjen kommer att trafikeras med plug-in-hybridbussar och nyutvecklade helt elektriska bussar.

Enligt Volvo är den hybridbuss som utvecklades med stöd från Energimyndigheten och lanserades 2010 fortfarande i framkant. Baserat på denna har plug-in-hybridbussen, som nu testas på linje 60 i Göteborg, utvecklats. Nästa steg är de helt elektriska bussarna, som har ett större batteri och laddas på ändstationerna.

Om ElectriCity

ElectriCity är ett projekt med offentliga och privata aktörer i samverkan. Parter som deltar i projektet är Volvo AB, Johanneberg Science Park, Lindholmen Science Park, Västra Götalandsregionen samt Göteborgs stad.

Kontakt:

Hans-Olof Dahlberg 016-544 24 67 Karin Wik, Volvo Group Media Relations 0765 - 53 10 20