Granskade elhandlare har korrekt ursprungsmärkning

Energimarknadsinspektionen (Ei) har avslutat sin tillsyn av sex utvalda elhandlare för att se hur väl de uppfyller kraven på ursprungsmärkning. Tillsynen visar att samtliga aktuella företag har korrekt ursprungsmärkning.

För att elhandlaren ska kunna garantera ursprunget på elen, måste de köpa så kallade ursprungsgarantier. En ursprungsgaranti är ett elektroniskt certifikat som visar hur elen är producerad och utfärdas för varje producerad megawattimme (MWh). Ei ska kontrollera att elhandlarna följer reglerna om ursprungsmärkning gentemot sina kunder och det var detta som tilsynen gällde.

Du kan läsa mer om tillsynen på Energimarknadsinspektionens webbplats.