Inbjudan: Presentation av kontrollstationsrapporter för elcertifikatsystemet

Energimyndigheten och Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) bjuder in till ett seminarium den 12 februari på Gardermoen i Norge. Där presenteras kontrollstationsrapporterna. Seminariet är en del av den första kontrollstationen i det svensk-norska elcertifikatsystemet.

Energimyndighetens generaldirektör Erik Brandsma och NVE:s vassdrags- og energidirektør Per Sanderud inleder seminariet.

Presentationer under dagen:

  • Föreslagna justeringar av lagstadgad efterfrågan på elcertifikat (kvotkurva)
  • Tillgången på investeringsbara projekt
  • Fortsatt process för kontrollstation och implementering av förändringar

Energimyndigheten och NVE levererar rapporterna till Olje- og energidepartementet i Norge och Näringsdepartementet i Sverige efter börsens stängning den 11 februari 2014. Rapporterna kommer att finnas tillgänglig för nedladdning samma datum. Ytterligare detaljer kommer.

Tid: Onsdag 12 februari 2014, kl 10-15 Plats: Radisson BLU Airport Hotel, Gardermoen, Norge Seminariet är gratis. Lättare lunch serveras. Anmäl dig här senast den 5 februari.

Mer om kontrollstation

År 2015 genomförs den första kontrollstationen för den svensk-norska elcertifikatmarknaden. Syftet med kontrollstationen är bland annat att utreda behov och ta fram underlag för förändring eller justeringar i regelverket. Enligt avtalet om den gemensamma marknaden för elcertifikat mellan Sverige och Norge, ska förändringar i elcertifikatsystemet huvudsakligen utföras genom så kallade kontrollstationer. Det innebär gemensamma diskussioner och utredningar mellan parterna om behovet av ändrade regler. Utgångspunkten är att föreslagna ändringarna kan träda i kraft 1 januari 2016.