Inbjudan till programkonferens Idéer om metaller 3-4 mars

Var med och för utvecklingen inom de metalliska områdena framåt! Den 3-4 mars hålls en konferens för att diskutera framtida utveckling, behov och idéer inom området. Är du intresserad? Välkommen!

Den 3-4 mars samlas Sveriges aktörer inom metalliska material och pratar pågående och framtida utveckling, vilka behov och idéer som finns och hur satsningar kan finansieras. SIO-programmet för Metalliska material presenteras, liksom Järn- och stålindustrins energianvändning som är ett samverkansprogram inom energiforskning som drivs av Energimyndigheten tillsammans med branschen genom Jernkontoret.

Andra forskningsfinansiärer finns på plats för att beskriva sina satsningar och möjligheter till stöd. Framför allt är konferensen till för att utbyta tankar och idéer, väcka intresse för sin idé eller upptäcka någon annans. Alla är välkomna att bidra med idéer.

Arrangörer är Energimyndigheten, Jernkontoret, Gjuteriföreningen, Svenskt aluminium och VINNOVA.

Anmälan

Konferensen är kostnadsfri. Deltagare betalar själva eventuell övernattning. För anmälan före den 29 januari garanteras rumstillgång för 1 530 kr. Efter den 29 januari kan inte rumstillgång eller pris garanteras.

Konferensen hålls på Bergendal i Sollentuna.

Sista anmälningsdag är den 18 februari.