Inför kommande utlysning i Batterifondsprogrammet

Energimyndigheten kommer i mitten på januari 2015 att utlysa 50 miljoner kronor inom Batterifondsprogrammet. Programmet är ett forsknings- och utvecklingsprogram med inriktning mot teknikområdena batterieråteranvändning/-återvinning och fordonsbatterier. I denna utlysning välkomnas projektförslag inom programmets samtliga forskningsområden. Sista ansökningsdag är den 5 mars.

Batterifondsprogrammet ska bidra till en långsiktigt hållbar användning av alla typer av batterier och till energieffektivisering av vägfordon genom bättre batterisystem för ökad elektrifiering. Världsledande forskning och utveckling genom nära samarbete mellan akademi och näringsliv ska ge ett betydande bidrag till samhällets omställning mot ett långsiktigt hållbart energisystem och till att skapa arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt.

Utlysningen är öppen för ansökningar mot hela programmets bredd så som det beskrivs i programbeskrivningen. Följande ämnen och frågeställningar är, utan inbördes rangordning, exempel på angelägna forskningsområden för denna utlysning:

Bygga en vetenskaplig grund för insamlings- och återvinningsmål för batterier. Vad är energi- och miljömässigt, strategiskt, tekniskt och ekonomiskt motiverat?Batterisystem, optimal användning av celler och förenklingspotential på systemnivå avseende vitt skilda krav på effekt-, energi- och livslängsprestanda i olika fordonsapplikationer.Frågor kring optimal användning av stora celler.Effekttäthet, material stabila vid höga C-värden.