Informationsmöte om ERANET CoFund Smart Cities and Communities

Den 24 november bjuder Energimyndigheten tillsammans med Vinnova och Formas in till ett informationsmöte för att presentera ERANET Cofund Smart Cities and Communities Program.

I november lanseras en europeisk utlysning inom ERANET CoFund Smart Cities and Communities. Detta är ett program med fokus på smarta lösningar där IKT bidrar till utveckling av städernas energi- och transportsystem.

Fokus ligger på hur dessa lösningar verkligen ska kunna komma till användning. Det kan handla om utveckling av integrerade energi – och transportsystem i städer, affärsmodeller, metoder för planering och stadsförvaltning, eller ha inriktning mot livskvalitet, social och ekologisk hållbarhet.

Mer information om mötet och anmälan kan göras här.

Mer information om ERANET CoFund Smart Cities and Communities program finns på Urban Europes webbplats.

Kontakt:

Emina Pasic 016 - 544 21 89