Informationsmöten i april om Säker, ren och effektiv energi inom Horisont 2020

Energikontoren, VINNOVA och Energimyndigheten bjuder in till informationsmöten om utlysningarna i programmet Säker, ren och effektiv energi inom Horisont 2020. Välkommen till Hässleholm den 23 april eller Västerås den 25 april!

Horisont 2020 kommer att ge stöd till forskning, utveckling, innovation och demonstration, så väl som till mer marknadsnära åtgärder som t.ex. projekt inom policyutveckling, kapacitetsuppbyggnad, beteendeförändring och tillgång till olika typer av finansiella instrument.

Det första arbetsprogrammet täcker perioden 2014-2015 och har en total budget på ca 1,3 miljarder euro. De första utlysningarna av programmet stänger under våren 2014. En viktig nyhet med arbetsprogrammet är att dessa är utmaningsorienterade vilket innebär stor frihet i att utforma innovativa lösningar i ansökningarna.

På mötet ges en översikt av innehållet i utlysningarna kompletterat med erfarenheter från EU-projektdeltagande och riktat stöd till sökande från små- och medelstora företag. Vidare erbjuds efter mötets slut möjlighet till enskild konsultation med presentatörerna.

Sista anmälningsdag är 17 april.

Kontakt:

Esa Stenberg, VINNOVA Lisa Lundmark 016-544 21 52