Inspirationsfilm om effektivare belysning i kommuner

Belysning i offentliga miljöer kan sammankopplas med begrepp som känsla, besparing och inte minst gestaltning. Energimyndigheten har producerat en film som kan inspirera Sveriges kommuner att välja att byta ut sin belysning till ett mer effektiv alternativ.

Många kommuner står inför valet om de ska våga satsa på ny, effektiv belysning eller inte. En orsak till att många kommuner väljer att behålla befintlig belysning är de höga investeringskostnaderna. Detta måste vägas mot att energi- och underhållskostnaderna kan skjuta i höjden i framtiden.

I Energimyndighetens film om belysningslösningar från programmet Uthållig kommun berättar spjutspetskommunerna Jönköping och Linköping om hur de har valt att förnya sin kommuns belysning. Energimyndighetens belysningsspecialist Peter Bennich berättar också i filmen om vad myndigheten arbetar med inom belysningsområdet. Peter Bennich förklarar varför Sveriges kommuner borde förnya sin belysning i offentliga miljöer:

- Det finns många vinster med att byta belysning. Kommunerna sparar pengar, miljöbelastning och får bättre belysning. Med den nya belysningen går det att göra helt andra lösningar som man inte kunde göra med den gamla tekniken.

Belysningsfrågor är en del av Energimyndighetens program Uthållig kommun. I programmet har utvalda kommuner fått testa olika lösningar och idéer med energifokus under temat "Belysningslösningar med nytänkande".

Fakta om Uthållig kommun

Energimyndighetens program Uthållig kommun är ett samarbete mellan Energimyndigheten och 37 utvalda kommuner i Sverige. Stöd till kommunerna inom ramen för Uthållig kommun består av kunskapsöverföring, projektmedel för samverkan samt hjälp med strukturer för nätverk.

Fakta om ekodesign och energimärkning

Ekodesigndirektivet och energimärkningsdirektivet är viktiga verktyg i EU:s arbete för att uppnå 20 procents minskad energianvändning till år 2020. Ekodesignkrav innebär att produkten framöver måste ha viss energieffektivitet och resurseffektivitet för att få användas inom EU. Energimärkningskrav däremot gör tydligt för konsumenten hur energieffektiv produkten är och ger kunden möjlighet att göra aktiva val.

Bortom 2020 – ett hållbart energisystem

Detta är temat för Energimyndighetens energikonferens Energiutblick 2014 som kommer att hållas i Stockholm 13-14 maj. Ett av ämnesspåren heter "Samhällsutveckling – hållbara och smarta städer".

Området hållbar stadsutveckling är brett och rör satsningar inom byggnader, transporter, smarta nät, infrastruktur och fysisk planering. Under Energiutblick kommer vi att visualisera den framtida hållbara staden och ge exempel på och diskutera olika möjliga vägar att nå dit.

Kontakt:

Marie Rosenqvist 016-544 23 77 Peter Bennich 016-544 22 78