Kraftigt prisfall på förädlade trädbränslen och biprodukter

Priserna på förädlade träbränslen, såsom träpellets och träbriketter, och biprodukter, såsom bark och spån, har under årets första kvartal sjunkit kraftigt jämfört med det fjärde kvartalet 2013. Detta visar ny statistik från Energimyndigheten.

Priserna för förädlade trädbränslen har under en längre tid varit i en uppåtgående trend. Men under det första kvartalet 2014 vände trenden då priserna sjönk kraftigt, med åtta procent. Det preliminära priset på förädlade trädbränslen var 272 kr/MWh under det första kvartalet 2014. Under motsvarande period 2013 var priset 296 kr/MWh.

Biprodukter, främst sågspån från sågverksindustrin, har legat i en nedåtgående pristrend och den trenden fortsatte nedåt. Det preliminära priset på biprodukter för första kvartalet 2014 var 166 kr/MWh. Kvartalet innan var priset 182 kr/MWh vilket innebär att priset har sjunkit med nio procent.

– Priset på både pellets och biprodukter tog ett kraftigt kliv nedåt efter årsskiftet. Anledningen till de låga priserna är med stor sannolikhet större konkurrens från avfall och returträ. Det kan också antas att både minskad produktion och minskad efterfrågan på förädlade trädbränslen har påverkat utvecklingen. Även det varma vädret har bidragit till denna utveckling. Priset har i nuläget en tydlig nedåtgående trend, säger Matti Parikka på Energimyndigheten.

Ökat pris på skogsflis

Priset på skogsflis har under det första kvartalet 2014 fortsatt att ligga på en nivå under 200 kr/MWh. Priset har dock ökat från 192 kr/MWh till 194 kr/MWh. Priset för returträ har däremot gått ner med 7 kr/MWh till 97 kr/MWh.

Här kan du hitta Trädbränsle- och torvpriser, första kvartalet 2014.

Det finns även en tidsserie i excelformat som du hittar här.

Förädlade trädbränslen = träpellets och träbriketter

Biprodukter = främst sågspån och liknande från sågverksindustrin

Returträ = återvunnet träavfall från exempelvis rivning av byggnader