KTH kraftsamlar kring framtidens smarta hållbara städer

Det pratas om smarta städer och hållbara städer. Finns det något som är både och? I juni slutför KTH den strategiska innovationsagendan Smart Sustainable Cities som en del i satsningen Strategiska innovationsområden.

I snart ett år har KTH drivit arbetet för att ta fram en strategi för att koppla ihop innovationer inom både smarta städer och hållbara städer.

– Det finns en tendens till att de lösningar som tas fram inom informations-, kommunikations- och teknikområdet, ICT, inte tillräckligt fokuserar på hållbarhetsaspekterna. Det finns också en viss osäkerhet inom byggande, stadsförvaltning och planerande myndigheter om hur ICT kan användas för att stärka hållbarhetsarbetet. Kan vi koppla ihop det här, kan vi skapa nya lösningar, säger Mattias Höjer, professor på KTH Centre for Sustainable Communications som projektleder agendaprojektet tillsammans med kollegan Olga Kordas.

Knyta ihop smart och hållbart i samverkan

Mattias Höjer menar att nyckeln till att hitta nya innovativa lösningar är att just knyta ihop smarta och hållbara städer och samla de aktörer som verkar inom området. Tillsammans med ett 15-tal företag, myndigheter och organisationer har KTH bland annat skapat ett aktörsnätverk, arbetat fram en definition av området smarta hållbara städer och är snart klara med en strategi för området.

– Det här agendasamarbetet har skapat möjligheter till nya samarbeten som är nödvändiga för utvecklingen inom området smarta hållbara städer, säger Mattias Höjer vidare.

Nästa steg ett strategiskt innovationsprogram

Framöver planerar KTH tillsammans med fler aktörer att ansöka om ett strategiskt innovationsprogram som är den andra delen i satsningen Strategiska innovationsområdet som finansieras av VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

Hållbar stadsutveckling fokus på Energiutblick

I maj, på Energimyndighetens konferens Energiutblick, kommer Mattias Höjer att presentera delar ur agendan inom temat Hållbar stadsutveckling – smarta och hållbara städer. På Energiutblicks matchmakingsession dag 2 finns även möjlighet att diskutera möjliga agendaprojekt med Jennica Broman och Coralie Chasset från Energimyndigheten.

Redan nu finns ett poddradioavsnitt där bland andra Mattias Höjer diskuterar Energimyndighetens roll på området och hur Sverige ska blir en bättre exportör av vårt kunnande.

Sista anmälningsdag till Energiutblick är den 29 april.

Har du frågor om temat Hållbar stadsutveckling på Energiutblick, kontakta Anette Persson på Energimyndigheten, 016-544 20 38

Kontakt:

Jennica Broman 016-544 21 75 Mattias Höjer, KTH 08-790 64 51