Kvartalsrapport för den gemensamma elcertifikatsmarknaden

Sedan den gemensamma elcertifikatsmarknaden startade har anläggningar med en normalårsproduktion motsvarande 6,9 TWh godkänts och tagits i drift. Av dessa har 5,9 TWh byggts i Sverige och 1,0 TWh i Norge. Det visar kvartalsrapport nr 1 år 2014 för den gemensamma elcertifikatsmarkanden.

Produktionen från dessa anläggningar ingår i det gemensamma målet om 26,4 TWh ny förnybar elproduktion till utgången av 2020.

Energimyndigheten och NVE:s (Norges Vassdrags- og Energidirektorat) gemensamma kvartalsrapport innehåller bland annat information om godkända anläggningar, prisutveckling, elcertifikatsberättigad kraftproduktion och kvotpliktig elanvändning.

Rapporten tillgänglig på sidan för marknadsstatistik.

Förbättrad marknadsinformation

Energimyndigheten och NVE jobbar med att förbättra informationen för elcertifikatsmarknaden. Att ge ut en kvartalsrapport är en del i detta arbete.

Om du har synpunkter på hur kvartalsrapporten kan förbättras är du välkommen att ta kontakt med Energimyndigheten och lämna dina synpunkter via elcert...@energimyndigheten.se.

Kontakt:

Roger Östberg 16-544 24 13