Kvartalsrapport publiceras på måndag

Energimyndigheten och NVE publicerar kvartalsrapport nr 2 för elcertifikatsmarknaden på måndag den 18 maj, klockan 14:00.

Rapporten är en statusrapport för elcertifikatsmarknaden och innehåller nyckeltal för hur marknaden ser ut just nu.

Kvartalsrapporten kommer att finnas tillgänglig för nedladdning på webbsidan för marknadsstatistik

Kontakt: elcert...@energimyndigheten.se