Kvartalsrapport publiceras på måndag

Energimyndigheten och NVE (Norges Vassdrags- og Energidirektorat) publicerar kvartalsrapport nr 3 för elcertifikatsmarknaden på måndag den 17 november, klockan 13:00.

Rapporten är en statusrapport för elcertifikatsmarknaden och innehåller nyckeltal för hur marknaden ser ut just nu.

Anläggningen Bomhus

I samband med denna nyhet vill Energimyndigheten även informera om en uppdatering i listan med godkända anläggningar inom elcertifikatsystemet. Uppdateringen gäller anläggningen Bomhus förväntade elcertifikatsberättigade produktion. Anläggningen är tidigare godkänd avseende genomförd produktionsökning och omfattande ombyggnad som innebär en förväntad elcertifikatsberättigad produktion om 319 GWh. Tidigare angavs 65 GWh i listan. I spalten till höger hittar du listan över godkända anläggningar.

Kvartalsrapporten kommer att finnas tillgänglig för nedladdning på webbsidan för marknadsstatistik.