Kyl och frys för storkök får energikrav

Nya krav på ekodesign- och energimärkning för professionell kyla förväntas årligen spara 15,6 miljarder kilowattimmar i hela EU från och med år 2030, vilket ungefär motsvarar ungefär hela Kroatiens årliga elanvändning.

De nya ekodesign- och energimärkningskraven för professionell kyla väntas årligen spara 15,6 miljarder kilowattimmar i EU från och med 2030. Sveriges minskning blir drygt 500 miljoner kilowattimmar per år, vilket skulle motsvara den totala energianvändningen hos cirka 20 000 småhus. Effekterna i Sverige har dock potential att bli mycket större om den offentliga sektorn genomför miljöanpassade upphandlingar.

Kyl- och frysskåp tillhör ofta de mest energikrävande utrustningarna i ett storkök. De nya lagkraven på produktinformation kan användas för att begränsa energianvändningen och minska driftkostnader.

– Kraven innebär att alla svenska importörer och tillverkare måste energimärka sina produkter. De ska också se till att deras produkter uppfyller minimikraven för att få sälja sina produkter i Sverige och i övriga EU, säger Anna Carlén på Energimyndigheten.

Första kraven träder i kraft 2016

I slutet av april samlade EU-kommissionen medlemsländerna för att besluta om ekodesign- och energimärkningskrav för professionella kylprodukter som till exempel elektriska kylar och frysar, snabbnedkylningsskåp, kondensoraggregat och processkylare. De första kraven träder i kraft 1 juli 2016 och skärps sedan successivt.

– Traditionellt har man energimärkt konsumentprodukter, men nu kommer energimärkningsetiketten även för professionella produkter, säger Lovisa Blomqvist på Energimyndigheten. Vi tycker det är positivt eftersom energimärkningen är ett bra verktyg för grön upphandling och medvetna val.

Kraven underlättar kommande gröna upphandlingar

Det finns flera skäl att göra en miljöanpassad upphandling av storkök. Många storkök är upp till 30 år gamla och många vitvaror i dem kommer behöva bytas ut de kommande åren.

Offentliga upphandlingar som görs av skolor och sjukhus har ett stort inflytande på produktmarknaden och dess utveckling då den offentliga sektorn står för en femtedel av inköpen av storköksutrustning. Exempelvis skolkök står för den tredje största elförbrukningen i en skolbyggnad. Redan idag går det att ställa energikrav och efterfråga produktinformation vid inköp och upphandlingar. De nya lagkraven på produktinformation kommer dock att göra produktinformationen mer jämförbar och kontrollerbar.

Även den relaterade produktgruppen kommersiell kyla, som omfattar kylprodukter som används i exempelvis livsmedelsbutiker, väntas få ekodesign- och energimärkningskrav inom kort.

Idag finns det ekodesign- och/eller energimärkningskrav på en mängd produkter, från hushållsprodukter som kylskåp, tvättmaskiner och tv-apparater, till professionella produkter som elmotorer, fläktar och transformatorer. Dessa krav är viktiga steg som bidrar till att klara EU:s mål om 20 procents minskad energianvändning till år 2020.

Kontakt:

Anna Carlén 016-544 21 61 Lovisa Blomqvist 016-544 22 72