Långsiktigt stöd till forskning skapar tillväxt

Energimyndigheten arbetar långsiktigt för att stödja svenska miljöteknikbolag. Modellen för att stödja forskning, utveckling och kommersialisering av svensk innovativ energiteknik har i flera fall bidragit till att tillväxtföretag lyckats finansiera sin fortsatta tillväxt via börsen.

Flera av de bolag som Energimyndigheten stöttat, först genom forskningsfinansiering och därefter med villkorslån, har gått hela vägen till börsnotering. Ett av dessa bolag är PowerCell som utvecklat en miljövänlig och effektiv bränslecellsteknik som omvandlar diesel till elektricitet. Idag börsnoteras PowerCell på First North, Nasdaq’s marknad för mindre bolag som befinner sig i expansiv fas. Med vid handelsstarten finns Mikael Fjällström, chef för affärsutvecklingsenheten på Energimyndigheten.

– Affärsutveckling, kommersialisering och spridning av ny energiteknik är en viktig del i arbetet för ett hållbart energisystem. Då tekniken har verifierats, kan vi hjälpa unga företag att ta sina nya produkter till marknaden, säger Mikael Fjällström.

Arbetet med affärsutveckling och kommersialisering baseras på olika typer av villkorslån, och ställer krav på aktiviteter och åtgärder, med målet att företagen ska utvecklas till framgångsrika tillväxtbolag. En annan viktig del av arbetet är att skapa kontaktytor mellan entreprenörer/företag, investerare och andra innovationsstödjande aktörer.

– Energimyndigheten har tagit ett helhetsgrepp för att bygga bestående värde av svensk forskning. För att lyckas med detta använder vi myndighetens interna expertresurser inom olika områden, säger Mikael Fjällström.

Idag förvaltar Energimyndigheten en portfölj på cirka 60 bolag. Några kriterier för utvärderingen av ansökningarna är kommersiell potential, team, energirelevans, utvecklingsfas samt innovationshöjd. PowerCells börsnotering blir det tredje företaget i myndighetens portfölj som noteras, de som tidigare noterats är Arc Aroma Pure AB och Heliospectra AB.

Energimyndigheten har en budget på cirka 1,4 miljarder kronor för forskning och innovation. Merparten används till finansiering av grundforskning och tillämpad forskning inom energiområdet.

Läs mer om myndighetens portföljbolag här.