LED-belysning ersätter andra ljuskällor snabbare än väntat

LED-lampor är det bästa alternativet vid byte av lampa. Den tekniska utvecklingen går dessutom fortare än man trott. Det visar en färsk studie som bland annat Energimyndigheten har gjort.

De flesta LED-lamporna är effektiva, håller god kvalitet och ger ett bra ljus. De har också liknande utseende, form och vikt som traditionella lampor och passar därför i de flesta befintliga armaturer som finns i hushållen. Det visar ett test som Energimyndighetens Testlab har gjort där parametrar som effektivitet, färgåtergivning och inköpspris har tagits i beaktning. Testet ingår i en studie som Energimyndigheten har genomfört tillsammans med andra internationella aktörer på belysningsområdet och innehåller även resultaten från olika marknadsanalyser.

– Den tekniska utvecklingen av och prisfallet på LED-lampor går i en betydligt snabbare takt än vad man tidigare har räknat med, säger Peter Bennich, belysningsexpert på Energimyndigheten och Sveriges representant för belysning i EU:s kommitté för ekodesign.

Studien viktigt underlag för beslut om skärpta EU-krav

Studien blir ett viktigt underlag när EU-kommissionen i början av 2015 ska rösta om i vilken takt man ska skärpa kraven på så kallade klara lampor, som till exempel halogenlampor. Omröstningen är en del av revideringen av ekodesignförordningarna för belysning.

Den ursprungliga planen innebär att halogenlampor får hårdare krav under 2016 men i nuvarande förslag skjuts de nya kraven fram till 2018. Hittills har dock EU-kommissionen räknat med att det kommer fullgoda och prisvärda alternativ till de traditionella, mer ineffektiva lamporna först om några år. Men nu går det alltså snabbare än väntat, enligt Energimyndigheten studie.

– Risken finns att övergången till effektivare belysning fördröjs i onödan om man väntar i två år med att skärpa kraven, med ökade klimatutsläpp och kostnader för hushållsel som följd, säger Peter Bennich.

Belysning är ett tydligt exempel på produkter som globalt sett har mycket stor miljöpåverkan, på grund av sin stora elanvändning, och som handlas världen över. Att utbyta erfarenheter och genomföra konkreta samarbetsprojekt med andra länder påskyndar utvecklingen och spridningen av effektiv och bra LED-belysning. Rapporten Mapping report on domestic lighting från det internationella programmet IEA Energy-efficient end-use Equipment (IEA 4E) som Energimyndigheten deltar i, kompletterar resultaten i studien som Energimyndigheten har medverkat i.

Mer information