Lönsamt att se över hur du värmer ditt hus

De flesta svenska småhusägare har valt att komplettera eller byta uppvärmningssystem i sitt hus. Men fortfarande finns det ägare till 180 000 småhus som skulle kunna spara många tusenlappar på att se över hur de värmer upp sina hus. Det visar ny statistik från Energimyndigheten.

Antal svenska småhus som endast använder direktverkande eller vattenburen el för uppvärmning och varmvatten har minskat med nästan 30 procent sedan 2009. Minskningen har varit kraftig under hela 2000-talet. Teknisk utveckling och stigande elpriser har inneburit att andra uppvärmningsätt som värmepumpar, biobränsle och fjärrvärme har blivit konkurrenskraftiga.

Men fortfarande finns det nästan 180 000 småhus som inte har bytt eller kompletterat sin direktverkande eller vattenburna el som används för uppvärmning.

– Har man ett vattenburet system kan det finnas många tusenlappar att tjäna på att se över möjligheterna att installera värmepump, biobränsle eller fjärrvärme. Men även om man inte har ett vattenburet system så kan komplement i form av exempelvis kamin eller luft-luftvärmepump vara lönsamma åtgärder, säger Lars Nilsson vid Energimyndigheten.

Stabil energianvändning i svenska småhus

Småhusens totala energianvändning för uppvärmning och varmvatten, exklusive hushållsel och upptagen värmeenergi från värmepumpar, uppgick under år 2013 till 32,1 TWh. Detta jämfört med 32,5 TWh år 2012. Minskningen, på 0,4 TWh, motsvarar den el som krävs för att värma upp 16 000 eluppvärmda villor under ett år.

I varje småhus användes i genomsnitt 16 700 kWh för uppvärmning och varmvatten under år 2013, exklusive hushållsel. År 2012 låg siffran på 16 800 kWh. För varje kvadratmeter användes i genomsnitt 110 kWh för uppvärmning och varmvatten, exklusive hushållsel, under 2013. Året innan låg motsvarande siffra på 113 kWh. Det är alltså ingen större skillnad mellan de två sista åren.

Oljan fortsätter att minska

År 2009 var det cirka 79 000 småhus som använde olja för uppvärmning. För 2013 är motsvarande siffra 53 000. Det är i regel mycket lönsamt att konvertera bort från olja.

Vill du veta vad du kan göra för att få ner din energianvändning?

Runtom i landet finns det energi- och klimatrådgivare som du kan vända dig till när du har frågor om hur du kan energieffektivisera ditt hem! Rådgivningen är gratis och personlig. Hitta din kommunala energi- och klimatrådgivare här.

Vill du ta del av våra tester?

På Testlab testar vi olika produkter som du som konsument kan ha användning av. Nedan finns några tester.

Om statistiken

År 2013 ingick uppskattningsvis 1 928 000 småhus i den undersökta populationen. Populationen består av följande typer av småhus:

  • friliggande en- och tvåfamiljshus
  • rad- och kedjehus
  • helårsbostad med lokaler
  • småhus på lantbruksfastigheter
  • används för permanent boende.

Statistiken baseras på en urvalsundersökning som vänder sig till ca 7 000 ägare av småhus. Svarsfrekvensen för undersökningen var 60,9 procent. Syftet med statistiken är att ge information om uppvärmningssätt och energianvändning i det befintliga beståndet av småhus. Statistiken utgör underlag för bland annat energibalanser, nationalräkenskaper och rapportering till Eurostat. Undersökningen har genomförts sedan 1977.

Statistiken är framtagen av Statisticon på uppdrag av Energimyndigheten.

Mer om statistiken finns att läsa i publikationen.

Kontakt:

Lars Nilsson 016-544 22 76