Mikroelen gör konsumenter till producenter

Småskalig elproduktion för eget bruk förändrar förutsättningarna för energisystemen. Utvecklingen går snabbt, och vad som händer när elkunder blir prosumenter tas upp i både tidningen Energivärlden och på Energiutblick 2014.

Allt fler svenskar – både privatpersoner, företag och kommuner – producerar sin egen el eller äger andelar i anläggningar som producerar förnybar el. Vad är bakgrunden till denna utveckling, hur påverkas energibolagen och vilka effekter får det på energisystemet i stort? Energimyndighetens tidning Energivärlden tar i det senaste numret med dig på en resa i mikroproduktionens Sverige.

Prosumenter är också ett av tre övergripande teman vid Energimyndighetens konferens Energiutblick 2014 som hålls i Stockholm 13-14 maj.

Bortom 2020 – ett hållbart energisystem, är temat för Energimyndighetens konferens Energiutblick 2014 som hålls i Stockholm 13-14 maj. Där kommer Energimyndigheten att lyfta frågor kring:

  • samhällsutveckling - hållbara och smarta städer
  • producerande konsumenter
  • hållbart ledarskap

På Stockholm Waterfront Conference Centre kommer vi också erbjuda tydliga, roliga och effektiva mötesplatser kring aktuella frågor.

Kontakt:

Katarina Bruno, projektledare, telefon 016-544 20 16

Ola Westberg, pressekreterare, telefon 016-544 20 36

Daniel Kulin, analytiker, telefon 016-544 24 68