Minskad utbyggnadstakt för vindkraften

Under 2013 minskade utbyggnadstakten för svensk vindkraft för första gången någonsin. Inte sedan 2009 har det byggts så få vindkraftverk. Samtidigt har utbyggnaden varit betydande på sina ställen. Ockelbo var den kommun med mest installerad vindkraft i slutet av 2013, från att inte haft ett enda vindkraftverk 2011. Det visar ny statistik från Energimyndigheten.

Utbyggnadstakten minskade under 2013 och jämfört med året innan registrerades det 23 procent mindre ny vindkrafteffekt. Totalt byggdes det 258 nya verk under 2013 med en sammanlagd effekt på 599 MW. Inte sedan 2009 har det byggts så få vindkraftverk i Sverige.

– Utvecklingen är tvetydig. Den starka svenska kraftbalansen, tillsammans med en minskande elanvändning, pressar intäkterna och håller tillbaka utbyggnaden. Dessutom har marknaden avvaktat de nya kvotförslagen i elcertifikatsystemet. Mot detta kan ställas sjunkande produktionskostnader och effektivare teknik som gör att det alltjämt fortsätter byggas vindkraft i en historiskt sett stor omfattning, säger Daniel Kulin på Energimyndigheten.

Nytt produktionsrekord

Vid utgången av 2013 fanns det 2640 vindkraftverk i Sverige med en total installerad effekt på 4194 MW. Den totala elproduktionen från vindkraften uppgick 2013 till 9,8 TWh vilket är nytt produktionsrekord. Föregående år producerades 7,2 TWh vindkraftsel. De tre länen med mest installerad vindkraft – Västra Götalands län, Västerbottens län och Skåne län – bidrog med mer än 1 TWh vardera.

Vindkraften ojämnt fördelad över landet

Inom kommunrankingen tog Ockelbo över förstaplatsen från Gotland som kommunen med mest installerad vindkraft. Ockelbo hade så sent som 2011 inte ett enda installerat vindkraftverk, men under 2013 uppgick den installerade effekten i kommunen till 250 MW och elproduktionen till 687 MWh. Kommunerna som ligger på topp-tio-listan för installerad vindkraftseffekt svarar tillsammans för mer än en tredjedel av vindkraftens totala elproduktion i Sverige.

Idag finns det vindkraftverk i landets samtliga län, men en ojämn fördelning kan konstateras. Samtidigt som tre län producerade över 1000 GWh vindkraftsel fanns det sex län där det producerades mindre än 100 GWh.

Ranking

Kommun

Installerad effekt [MW]

Totalt antal vindkraft- verk

Produktion 2013 [GWh]

Snitt- effekt [MW]

1. (2)

Ockelbo

250

89

687

2,8

2. (1)

Gotland

186

170

382

1,1

3. (3)

Malå

150

74

453

2,0

4. (6)

Laholm

147

101

266

1,5

5. (4)

Strömsund

146

73

406

2,0

6. (11)

Vetlanda

135

51

315

2,7

7. (12)

Borgholm

133

70

245

1,9

8. (5)

Malmö

114

50

284

2,3

9. (7)

Nordmaling

95

42

233

2,3

10. (14)

Falkenberg

93

61

190

1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell över de tio kommuner med mest installerad vindkraftseffekt år 2013. Siffror inom parentes visar föregående års placering.

Vindkraftens elproduktion följer säsongsvariationen för elbehovet

Varje år tar Energimyndigheten fram en rapport med vindkraftstatistik och nytt för i år är att rapporten har ett tema. Årets tema är vindkraftens systemeffekter. Bland annat konstateras att vindkraftens elproduktion till stor del sammanfaller med säsongsvariationen för elbehovet över året. Under vinterhalvåret när elbehovet för uppvärmning ökar producerar också vindkraften som mest. Detta beror på att det generellt blåser mer under vintern.

– Det finns en tydlig trend med hög vindkraftsproduktion på höst och vinter, vilket slår hål på myten om att vindkraften inte producerar när det behövs. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att vindkraften är en varierande energikälla som inte levererar lika mycket varje dag eller timme. Det gör att produktionen kan vara låg enstaka timmar vilket ställer krav på anpassning för systemet som helhet, säger Johanna Lakso på Energimyndigheten.

Här hittar du Vindkraftsstatistik 2013

Bilaga 1: Lista över vindkraftverk i Sveriges län och kommuner

Bilaga 2: Allmänna och legala uppgifter om undersökningen

Excel: Tabeller för vindraftsstatistik 2013

Om statistiken:

Publikationen Vindkraftsstatistik ges ut varje år och bygger på uppgifter från elcertifikatsystemet. Statistiken redovisar antal verk, installerad effekt och hur den fördelar sig mellan landets län och kommuner fram till år 2012. Elproduktion från vindkraftverken redovisas på länsnivå och hämtas från Svenska Kraftnäts register Cesar.

Kontakt:

Alexander Meijer 016-544 22 80 Johanna Lakso 016-544 24 11 Daniel Kulin 016-544 24 68