Nationellt informationsmöte om Säker, ren och effektiv energi inom Horisont 2020

VINNOVA och Energimyndigheten bjuder in till ett informationsmöte om de första utlysningarna inom område Säker, ren och effektiv energi.

Det första arbetsprogrammet pågår under perioden 2014-2015 med en total budget på cirka 1,3 miljarder euro. Sista dag för ansökningar kommer att bli under våren och sommaren 2014.

Aktiviteterna i det första arbetsprogrammet inom energiutmaningen inom Horisont 2020 bidrar till de tre fokusområdena "Energy Efficiency", "Competitive Low-Carbon Energy" och "Smart Cities and Communities". Horisont 2020 kommer att ge stöd till forskning, utveckling, innovation och demonstration, så väl som till mer marknadsnära åtgärder som t.ex. projekt inom policyutveckling, kapacitetsuppbyggnad och tillgång till olika typer av finansiella instrument.

Mötet ger en möjlighet att träffa Paul Verhoef, enhetschef för New and Renewable energy resources på generaldirektoratet för Forskning och innovation på EU-kommissionen, professor Peter Lindman, Uppsala universitet, Mats Rydehell, KanEnergi, Lars Guldbrand, programkommitténs nationella expert och Per Lindqvist, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, samt den svenska kontaktpersonen för energi inom Horisont 2020 Esa Stenberg, VINNOVA

Sista dag för anmälan är den 9 januari.

 

Seminariet kommer att hållas delvis på engelska och kommer att webbsändas från www.vinnova.se.

Kontakt

VINNOVA 08-473 30 00