Nobelpris till uppfinnarna av LED-tekniken

I dag tillkännagav nobelpriskommittén att årets nobelpris i fysik tilldelas Isamu Akasaki, Hiroshi Amano och Shuji Nakamura "för uppfinningen av effektiva blå lysdioder vilka möjliggjort ljusstarka och energisnåla vita ljuskällor", så kallad LED-belysning

– LED-tekniken är både fantastisk och flexibel. Som ljuskälla har LED lång livslängd, är liten, väldigt energieffektiv och med ett ljusspektrum som kan varieras. Sammantaget gör det att vi kan få belysningslösningar vi tidigare aldrig har sett, säger Energimyndighetens belysningsexpert Peter Bennich.

Inte minst viktigt är det senare då möjligheterna till att variera ljusspektrum, som exempelvis dagsljus eller skymningsliknande ljus, kan kopplas ihop med nya rön om sambandet mellan ljus och hälsa.

Energimyndigheten arbetar sedan länge med belysningsfrågor. Bland annat energimärkning, ekodesign, ett belysningslabb för tester av LED-teknik, och likaså ingår myndigheten i internationella samarbeten kring belysning.

Kontakt:

Peter Bennich 016-544 22 78 Ola Westberg 016-544 20 36