Nobelpristagare blev upplyst av Energimyndigheten

Utvecklingen ser stark ut för den energieffektiva LED-lampan, men kostnaden är ett hinder som måste överkommas de närmaste åren. Det menade professor Hiroshi Amano, en av nobelpristagarna i fysik, på ett seminarium på Energimyndigheten idag.

Isamu Akasaki, Hiroshi Amano and Shuji Nakamura fick dela på Nobels fysikpris för att de utvecklat den blå lysdioden som gör det möjligt att skapa ett klart och energieffektivt vitt ljus.

Energimyndigheten spelar en aktiv roll i utvecklingen av LED-baserad belysning, bland annat genom forskningsstöd och arbetet för enhetliga teststandarder och regelverk.

- Det är hedrande att få besök av professor Amano. Vi byggde upp ett avancerat belysningslaboratorium för ett par år sedan för att testa olika slags lampor, däribland LED. Det ville vi gärna ville visa upp, säger Thomas Sandvall, chef för Energimyndighetens Testlab.

Professor Amano gjorde en rundvandring i laboratoriet för att se hur livslängd och kvalitet hos olika typer av lampor testas, och fick se en helt ny typ av LED-lampa. Han imponerades av att myndigheten har en så bred syn på belysning, och inte bara tittar på energianvändning.

Professor Amano menar att den energieffektiva lysdioden fått en viktig roll i Japan de senaste åren. Efter jordbävningen och tsunamin som ödelade kärnkraftverken i Fukushima 2011 stängdes alla 48 kärnkraftverken i Japan. Elförsörjningen måste lösas på annat sätt, samtidigt som efterfrågan på effektivare teknik ökar. LED är en av pusselbitarna som ska hjälpa Japan att minska sin elanvändning med sju procent fram till 2020.

Professor Amano forskar för närvarande olika material och särskilt nya användningsområden för galliumnitrid, eftersom energiförluster påverkas av de material man väljer. Det har hittills visat sig svårt att göra gröna lysdioder lika effektiva som röda och blå. Andra exempel på forskningsområden han satsar på just nu är användning av nanotrådar i LED och solceller baserade på galliumnitrid.

- Jag kommer inte att förändra mitt liv på grund av Nobelpriset, utan fortsätta med forskningen kring nya material, säger professor Amano.