Nu börjar vindkraftens bästa säsong

Under hösten och vintern producerar vindkraften som bäst. Förra året var december månad den absolut blåsigaste och under några timmar stod vindkraften för 25 procent av det totala effektbehovet. Det visar en studie gjord av Energimyndigheten.

Att vindkraftens produktion varierar över året har varit känt sedan tidigare, men nu visar Energimyndighetens studie att variationerna är kopplade till olika säsonger. Under hösten och vintern blåser det ofta mer vilket bidrar till en hög vindkraftsproduktion. Under sommarmånaderna är produktionen lägre och under 2013 låg den lägsta uppmätta produktionen på 15 MWh under en timme i juli. Det kan jämföras med enskilda timmar i december förra året när vindkraften bidrog med drygt 3500 MWh. Även denna höst har börjat med goda vindar.

- Många tror att det inte blåser tillräckligt när det behövs. Under hösten och vintern, när mörkret och kylan kommer, ökar vårt behov av energi. Att vindkraften producerar som mest under just dessa perioder är av betydelse nu när vindkraften står för en allt större del av vår elproduktion, säger Johanna Lakso på Energimyndigheten.

I figuren nedan visas vindkraftproduktionen per månad de senaste tre åren, där trenden med säsongsvariationer tydligt kan urskiljas. Den höga produktionen under förra vintern tillsammans med det milda vädret i december, gjorde att vindkraften under några timmar nådde upp till en rekordhög andel vindkraft, och bidrog då med 25 procent av det totala effektbehovet.

Figur: Diagrammet visar vindproduktionen per månad de senaste tre åren. En trend syns där produktionen minskar under sommarmånaderna och ökar under höst och vinter. På grund av vindkraftsutbyggnaden har produktionen ökat med tiden och år 2013 presenteras därför på den högra axeln med blå siffror.

Så mycket bidrar vindkraften

Från timme till timme varierar vindkraftsproduktionen även under hösten och vintern, och en viktig fråga är hur mycket vindkraften bidrar de timmar då elanvändningen i Sverige är som allra högst. Statistik från de hundrafemtio mest kritiska timmarna under 2013 visar att vindkraften i genomsnitt bara bidrog fyra procentenheter mindre dessa timmar jämfört med årsgenomsnittet. Statistik visar också att tillgängligheten för vindkraft de senaste tre vintrarna har legat på 10, 11 respektive 15 procent, vilket är ungefär dubbelt så mycket som vindkraftens normalt uppskattade tillgänglighet på 6 procent.

- Siffran är högre eftersom beräkningen inte är gjord på helår utan bara för den tid på vintern då effekten behövs, samt för att utbyggnaden av vindkraft de senaste åren har gjort att den geografiska spridningen är större. Att den geografiska spridningen spelar roll beror på att sannolikheten att det alltid blåser någonstans ökar, säger Johanna Lakso.

Sveriges avlånga land ger goda förutsättningar för sammanlagring, då likheten i vindkraftsproduktion är låg mellan norr och söder. Vill du veta mer om rapporten kom förbi Energimyndighetens monter på Vind 2014. Mellan klockan 15.45–16.30 den 22 oktober finns Johanna Lakso där och svarar på dina frågor.

Kontakt:

Johanna Lakso 016-544 24 11