Ny etapp för forskningsprogram om kulturhistoriska byggnader

Energimyndigheten har beslutat om 40 miljoner kronor till programmet Spara och bevaras tredje etapp under perioden 2015-2018. I programmet möts teknik och kulturvård på ett unikt sätt både för Sverige men också internationellt – i syfte att energieffektivisera varsamt.

Byggnader uppförda före 1941 står för en fjärdedel av den totala energianvändningen i Sverige. En minskad energianvändning i den gruppen av byggnader förbättrar hela det nationella byggnadsbeståndets energiprestanda, något som ligger i linje med Sveriges nationella strategi för energieffektiv renovering av byggnader.- I den tredje etappen kommer vi att fokusera på energieffektivisering i de större byggnadsbestånden som är byggda före 1945 där det finns stora bevarandevärden, säger Marie Claesson vid Energimyndigheten.

Program för energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader, Spara och bevara, ska förmedla kunskap, utveckla tekniklösningar och metoder som bidrar till att kulturhistoriskt värdefulla byggnader kan energieffektiviseras utan att kulturhistoriska värden förstörs eller förvanskas.

Som resultat från projekt i tidigare etapper av programmet finns bland annat kommersialiserade produkter som trådlöst system för mätning och övervakning av byggnader, kunskap för att förena energisparande med ett skonsamt inneklimat i kulturhistoriskt värdefulla byggnader

Programmets centrumbildning, Centrum för energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader vid Uppsala universitet Campus Gotland, är i dag ett ledande centrum i Europa, och bidrar i stor utsträckning till den internationella forskningen inom området.

En första utlysning planeras till januari 2015.

Kontakt:

Marie Claesson 016-544 23 30