Ny metod sparar el i lysrör

Wattguard är en innovation som minskar elanvändningen i lysrör med nära 40 procent. Den kan appliceras på befintliga lysrör, och eftersom lösningen erbjuds som leasing krävs ingen initial investering av kunden.

Wattguards innovation bygger på att processen i lysrören manipuleras, så att mindre energi används. Innovationen fungerar bäst på konventionella lysrör, men det finns även en marknad för lysrör med metalhalogen och högtrycksnatrium. Bolagets egna mätningar i de första 200 installationerna, visar att elåtgången minskat med cirka 39 procent.

– Installationen av tekniken är enkel och leder till direkta besparingar. Den kan installeras på befintliga belysningssystem, så kunden behöver varken byta utrustning eller göra några investeringar. Vår affärsmodell bygger också på att kunden leasar systemet från oss, säger vd Mats Karlsson på Wattguard.

För varje investerad krona kan kunden spara 2,5 kWh enligt Wattguards beräkningar.

Energimyndigheten har beviljat bolaget ett tillväxtlån på tre miljoner kronor för att anpassa lösningen till olika marknader. Belysning drar mycket el världen över och lysrören står för en väsentlig del av detta. Kunderna finns framför allt inom offentlig sektor, lokaler och industri, där det finns stora system med belysning. Innovationen har stor potential att minska elanvändningen i miljöer med större belysningsbestånd såsom lager, industri, parkeringshus, köpcenter och idrottshallar.

– Lånet ska användas för den teknikanpassning bolaget behöver göra inför en mycket expansiv internationell satsning, säger Alexander Lidgren, affärsutvecklare på Energimyndigheten.

Uppfinningen är ursprungligen från Ungern, men flyttades över till ett svenskt bolag som grundades 2010. Där har också uppfinnarna delägande. Bolaget drivs av den erfarne entreprenören Mats Karlsson, som har byggt ett starkt team runt sig.

Kontakt:

Alexander Lidgren, affärsutvecklare på Energimyndigheten 016-544 2479 Mats Karlsson, vd på Wattguard 0735-190 123