Ny statistik: Trädbränsle- och torvpriser under tredje kvartalet 2014

Prisfallet på förädlade- och oförädlade trädbränslen har under årets tredje kvartal fortsatt att falla jämfört med det andra kvartalet 2014. Prisfallet gäller för hela landet. Det visar preliminär statistik från Energimyndigheten.

Nu finns statistik om trädbränsle- och torvpriser under det tredje kvartalet 2014 tillgänglig. Det finns även statistik som visar hur priserna har sett ut under en längre period i form av en excelfil.

Här hittar du statistiken.

Här hittar du tidsserien i excel-format.