Nytt forskningsprogram inom marin energiomvandling får 53 miljoner kronor

Energi från havets vågor och strömmar kan ge viktiga tillskott till det svenska och europeiska elsystemet. Nu satsar Energimyndigheten för att ytterligare stärka forskning och innovation inom området.

Energimyndigheten har beslutat att under de kommande fyra åren avsätta 53 miljoner kronor till ett forsknings- och innovationsprogram inom marin energiomvandling. Beslutet innebär en upptrappning av tidigare satsningar för att stärka sektorns kunskaps- och kompetensplattform och bidra till fortsatt utveckling.

– Svensk forskning har en stark position inom marin energiomvandling och med den här satsningen vill vi stärka den ytterligare, säger Rémy Kolessar, chef vid Energimyndighetens avdelning för forskning och innovation.

Havet är en i stort sett outnyttjad förnybar energiresurs med potential att bidra till en kostnadseffektiv energiförsörjning i Sverige och i EU. Tekniker för att utvinna energi ur haven har idag mognat till en nivå där ett flertal koncept testas i full skala, bland annat i haven utanför Lysekil, Skottland och Spanien. Viktiga mål för forskningsprogrammet är att stimulera ökad samverkan mellan och inom näringsliv och akademi samt bidra till utvecklingen av hållbara elproduktionssystem.

– Det finns stora möjligheter för Sverige inom marin energiomvandling, både genom att ta fram svenska exportprodukter och att kunna ge ett värdefullt tillskott av förnybar el till den nordiska elmarknaden, säger Energimyndighetens generaldirektör Erik Brandsma. Marin energi, såsom våg- och strömkraft, ger relativt stabil och förutsägbar elproduktion och kan därför få en viktig framtida roll.

Om forskningsprogrammet

Programmet vänder sig både till akademisk forskning av hög kvalitet och till teknikutveckling vid spjutspetsföretag.

Behovsområden inom programmet är ökad kunskap om miljöpåverkan, förbättrad tillförlitlighet och överlevnadsförmåga, utveckling av system och komponenter för kostnadseffektiv energiomvandling av havsenergi, tekniska lösningar för kostnadseffektiva elsystem samt förbättrade etablerings-, drifts- och underhållsstrategier.

För mer information, se programmets webbsida.