Nytt forskningsprogram inom massa- och pappersindustri

Energimyndigheten fortsätter satsa på forskning inom massa- och pappersindustrin, som är en bransch som står för ca 50 procent av den svenska industrins energianvändning. 95 miljoner kronor har beviljats i stöd till ett nytt program: "Massa- och pappersindustrins energianvändning – forskning och utveckling".

– Satsningen är viktig för att svensk massa- och pappersindustri ska bli mer energieffektiv och kunna ta fram nya biobaserade produkter som ersätter fossila produkter, säger Klara Helstad, chef för enheten Hållbar industri på Energimyndigheten.

Programmet ska bidra till effektivare energianvändning inom massa- och pappersindustrin som ska möjliggöra omställningen till ett hållbart energisystem, samtidigt som konkurrenskraften stärks.

Stor potential för effektivisering

I det pågående programmet "Effektivisering av industrins energianvändning – forskning och utveckling" (år 2010-2014) har 22 miljoner kronor finansierat 13 projekt inom massa- och pappersområdet.

Flera projekt har behandlat fraktionering av biomassa, hur man kan separera biomassan i olika delar, eller fraktioner. Projekten har ökat förståelsen för hur biomassa kan fraktioneras på ett energieffektivt sätt, till exempel genom membranfiltrering. Detta förväntas leda till effektivare processer och ger möjligheter att ta fram nya produkter inom massa- och pappersindustrin.